Dalam dunia yang semakin digital ini, penggunaan Sistem Maklumat Sumber Manusia (HRMIS) telah menjadi semakin penting dalam pengurusan sumber manusia di organisasi awam di Malaysia. Salah satu proses yang sering diperlukan adalah permohonan Cuti Rehat Khas (CRK). Bagaimana sebenarnya cara memohon CRK dalam HRMIS melalui laman https://hrmis.net/

Artikel ini akan memberikan panduan langkah demi langkah untuk memudahkan anda dalam proses ini.

Langkah 1: Log Masuk ke Laman HRMIS.net

Pertama sekali, anda perlu log masuk ke laman hrmis.net menggunakan ID pengguna dan kata laluan yang diberikan. Pastikan anda memasukkan maklumat log masuk anda dengan betul untuk mengakses sistem.

Langkah 2: Semak Kelayakan untuk Memohon CRK

Sebelum anda meneruskan permohonan CRK, anda perlu memastikan bahawa anda memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk permohonan ini. Semak peraturan dan syarat-syarat yang berkaitan dengan permohonan CRK dalam HRMIS.

Langkah 3: Pilih Bahagian “Permohonan CRK”

Setelah anda log masuk, cari bahagian yang berkaitan dengan “Permohonan CRK” dalam laman HRMIS.net. Biasanya, bahagian ini terletak di bahagian Pengurusan Cuti atau seumpamanya.

Langkah 4: Isi Borang Permohonan

Klik pada pilihan “Permohonan CRK” dan anda akan dibawa ke borang permohonan. Isi borang ini dengan maklumat yang betul, termasuk tarikh cuti yang diinginkan dan sebab permohonan CRK. Pastikan anda memberikan justifikasi yang jelas dan kukuh untuk permohonan anda.

Langkah 5: Lampirkan Dokumen Sokongan

Sekiranya permohonan CRK anda memerlukan lampiran dokumen sokongan seperti surat daripada ketua jabatan atau sebagainya, pastikan anda memuat naik dokumen-dokumen tersebut bersama-sama dengan borang permohonan.

Langkah 6: Periksa Semula Maklumat

Sebelum menghantar permohonan, periksa semula maklumat yang telah anda isikan. Pastikan semua maklumat adalah betul dan lengkap. Kesilapan dalam maklumat boleh menyebabkan kelewatan dalam pemprosesan permohonan.

Langkah 7: Hantar Permohonan

Apabila anda yakin bahawa semua maklumat adalah betul, klik butang “Hantar” untuk menghantar permohonan CRK anda. Selepas menghantar permohonan, anda akan menerima pengesahan yang menunjukkan bahawa permohonan anda telah diterima.

Langkah 8: Pantau Status Permohonan

Anda boleh memantau status permohonan CRK anda melalui laman HRMIS.net. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan atau keperluan tambahan, anda akan diberitahu melalui sistem ini.

Kesimpulan

Proses memohon Cuti Rehat Khas (CRK) melalui laman HRMIS.net adalah mudah jika anda mengikuti langkah-langkah di atas. Pastikan anda mengisi borang permohonan dengan teliti dan memberikan maklumat yang lengkap untuk memastikan pemprosesan yang lancar. Dengan menggunakan sistem HRMIS, proses ini menjadi lebih efisien dan mudah.